Analyse av grunnskolen er nå lagt ut på høring.

Frist for uttalelse er 2. November

Analyse av grunnskolen i Sør-Varanger Kommune