Dagsentertilbudet skal være et trygt og godt sted å komme til for den som har demenssykdom. Vi ønsker å gi gode opplevelser, inkludering i et fellesskap og meningsfulle hverdager. I tillegg skal tilbudet bidra til nødvendig avlastning for nærmeste pårørende. På denne måten kan mange med demenssykdom bo lengst mulig i eget hjem. Pårørende får også veiledning og samtale etter behov. I tillegg til ulike aktiviteter ved avdelingen, drar vi ofte på tur i nærområdet.

Vårt personale har meget god kompetanse på demens, er tverrfaglig sammensatt, og har tett samarbeid med pårørende, fastlege og andre helsetjenester. Vi koordinerer, følger opp og tilrettelegger for gode tiltak. Leder av dagsenteret er også leder av hukommelsesteam, og Inn på tunet-tilbudet. Vi arrangerer også pårørendeskole årlig.

Tilbudet skal 
- vedlikeholde og stimulere kognitive og fysiske ressurser
- stimulere til økt aktivitetsnivå, deltakelse og mestring
- tilrettelegge atkvitet ut fra funksjonsnivå og interesser
- forhindre isolasjon og tilbaketrekning
- redusere angst og depresjon
- bidra til variert kosthold og sosialt samvær
- være et avlastningstilbud for pårørende
- gi pårørende veiledning og samtale
- bidra og bistå ved koordinering, tilrettelegging og oppfølging
- bidra og bistå ved søknad om andre heletjenester


Den som innvilges plass må selv ønske å motta tilbudet, som gis ved Utsikten dagsenter i Kirkenes. Utsikten dagsenter har åpent hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 14:30. Brukere hentes og bringes av personalet, i dagsenterets egen bil.

Tilbudet er behovsprøvd, og kan gis inntil 5 ganger pr. uke.

Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.