Aktivitetstilbud

Dagtilbudet skal gi tjenestemottakeren et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt aktivitetstilbud som bidrar til en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Dagtilbudet tilrettelegges slik at det er forutsigbart for den enkelte. Personer med fysisk og/eller psykisk utviklingshemming har svært forskjellige behov og evner, og det er viktig å tilby et bredt spekter med muligheter. Det vektlegges arbeidsrettede aktiviteter, kommunikasjon, fysisk aktivitet, sansestimulering og sosial fungering. Aktivitetene varieres etter årstidene, og foregår både ute og inne. 

Tilbudet skal:

  • Tilrettelegge aktivitet ut i fra funksjonsnivå og interesser
  • Gi et stabilt, fleksibelt, tilrettelagt og meningsfullt aktivitetstilbud
  • Vedlikeholde og stimulere kognitive og fysiske ressurser

Åpningstilbud

Avak er åpnet mandag til fredag 08:00-16:00. Tilbudet kan gis opp til 5 dager pr. uke.