Inngang

Kirkenes skole feriet sitt 50 års jubileum for noen uker siden - nå har kommunestyret gjort et vedtak som skal gi skolebygget ytterligere 50 nye år, og som dengang i moderne lokaler.

Etter mange år med planlegging, skisseporsjekter, forslag og ulike politikse vedtak har kommunestyret gitt administrasjonen i oppdrag å rehabilitere/modernisere Kirkenes skole - i første omgang barnetrinnet.

Kommunestyret legger til grunn at skoleanlegget skal utformes i tråd med nye pedagogiske prinsipper og arbeidsmåter. Det legges vekt på at den nye skolen skal utformes slik at det blir mulig å prøve ut et mangfold av organisasjons- og arbeidsmåter, der skolen tar i bruk ulike læringsarenaer og læremidler.

Den nye skolen skal tilby arealer med ulik karakter som spenner fra åpent til skjermet, fra allrom til spesialiserte rom, fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse, og fra fellesfokus til individuell fokus.

Nå er det bare å brette opp og sette i gang. Vedtaket fordrer at alle som er involvert må engasjere seg og stå på for å få den beste skolen for elever i Kirkenes.