Sør-Varanger kommunes infrastruktur for høy dataoverføringskapasitet mellom flere bygg og lokasjoner var lenge nærmest fraværende.
Kun 6 fiberpar mellom rådhuset og brannstasjonen var det som eksisterte før vi fikk lagt fiberkabler og trekkerør fra rådhuset til helsesenteret for snart 4 år siden.
I 2002 blei Eldresenteret, Kirkenes barnehage, Wesselborgen, korttidsbarnehagen, Svømmehallen, Kirkenes skole og Kompetansesenteret koblet opp.
På nyåret 2003 blei så Teknisk drifts lokaler på Haganes, Prestøyhjemmet og Sykehuset tilknyttet.
Seinerer samme år blei Havnevesenet innlemmet i fibernettet.
Før påsken 2004 var så alle fibre terminert til lokasjoner på Hesseng, Bjørnevatn og Sandnes.

Foreløpig igjenstår det en del kablingsarbeid i forbindelse med spredenett inne i byggene. Her legges det Cat5e kobberkabler fra skapet hvor fiberkabelen kommer inn og ut i kontorer og andre rom.
I tillegg er ikke nødvendig nettverkselektronikk enda ikke på plass. Foreløpig har vi midlertidig lagt det pedagogiske skolenettet over fra radiolinje (WLAN 802.11b) til fiber på Bjørnevatn og Sandnes skoler.

Bygg som vil bli tilknyttet i forbindelse med den siste fiberutrullingen er følgende:
Hesseng flerbrukssenter, Tangenlia bokollektiv, Hesseng barnehage, Knausen barnehage, Storhallen, Bjørnevatn skole, Bjørnevatn barnehage, Rallarn barnehage, Rallarn bokollektiv (PLO team3), PUH Bjørnevatn, Sandnes skole, Sandnes barnehage og Solenga.

Dersom alle leveranser og underjobber går greit, så håper vi at allt skal være oppe å kjøre i midten av mai.