Overtakst kan begjæres av vedkommende skatteyter eller av formannskapet innen fire uker fra utleggelse av skattelista.

Begjæringen sendes:

Sør-Varanger kommune
Eiendomsskattekontoret

Postboiks 406
9915 Kirkenes