Her finner du årets grunnbeløp (G'en)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret. 

Du finner siden som inneholder beregningen og gjeldende beløp her

Retningslinjer for betaling i institusjon

Beregning av priser for sykehjemstjenester kan være kompliserte. Her finner du den komplette manualen: Retningslinjer for betaling i institusjon pr 14.11.20.pdf