Sentrale vilkår for driftstilskuddet vil være:
Veterinærene skal i samarbeid være ansvarlig for 120 % veterinærdekning
fra kl. 08.00 – 16.00 i ukedager.
Stordyrpraksis skal prioriteres innenfor primærarbeidstiden.
I tillegg vil det være krav at veterinær inngår i veterinærvakt,
f.t kombinert med vakt på grensekontrollstasjon Storskog vei, organisert av Mattilsynet.
Opplæring vil bli gitt. Arbeid på grensekontroll godtgjøres etter egne satser av Mattilsynet.

Driftstilskuddet pr. veterinær utgjør kr 150.000.- pr år.

Søknadsfrist: 9 desember 2007.

Søknad sendes: Sør-Varanger Kommune
   Plan og byggesaksavd.
Postboks 406
9915 KIRKENES

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder plan og byggesak Håvard Lund
tlf. 78 97 74 81 eller jordbrukssjef Linda Hølvold tlf. 48 24 27 66.