Sør-Varanger kommunestyre har den 10.09.08 vedtatt rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet inkl prioriteringsliste for spillemiddelfordelingen for 2009.

Kirke- og kulturdepartementet krever at fra 2009 skal alle søknader om spillemidler foregå elektronisk.
Aktuelle lag og foreninger MÅ kontakte spesialrådgiver Nils-Edvard Olsen for nærmere veiledning – tlf 789 77440 el neo@svk.no

Frist:

Spillemiddelsøknader for 2009 MÅ være kommunen i hende senest den 15. november.

Dette gjelder også tidligere søknader som er avslått eller som bare har fått delbevilgning.

Vi minner om at nye anlegg må ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før spillemiddelsøknad kan fremmes.

Ta kontakt for nærmere veiledning!

Allmenn kultur