sameparlament  2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sametingspresiden Egil Olli var meget glad for at det tredje sameparlamentet var lagt til Kirkenes. Han viste også til at det dagen før var arrangert den første Barents urfolkskonferanse i historien i nettopp Kirkenes/ Girkonjàrga.Han håpet også at Sameparlamentet ville støtte opp om urfolk i Columbia, som sliter tungt. Hele fire sametingspresidenter var samlet på Thonhotellet. 

egil olli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører Cecilie Hansens velkomsttale ble godt mottatt av deltakerne på sameparlamentarikerkonfernasen. Hun viste til kommunes samiske historie, østsamene som urbefolknig og kommunen som nesten ren samisk kommune fram til midt på 1840-tallet. 

cecilie hansen 7

-Vi er både i utstrekning og i antall samer en av de største samekommunene i landet, selv om Sør-Varanger er blant kommunene som gjennomgikk den verste fornorskinga. Som et resultat av denne fornorskinga er jeg idag en same uten språket, sa hun oppriktig og ærlig.

-Samtidig ønsker jeg å være med på å utvikle det moderne samiske samfunn.

Hun trakk også fram den positive utviklinga det samiske sørvangersamfunnet har opplevd siden Alta-konflikten, og gleder seg over at stadig flere samer i Sør-Varanger blir bevisst sin egen identitet. 

 

 

 

 

Arkivbilde

Blant tema på konferansen var arktiske spørsmål, tradisjonell kunnskap og uttalelser fra tidligere sameparlamentarikerkonferanser.

Regjeringa var representert med en statssekretær.

Kritikkverdig for arrangementene er at de var svært dårlig annonsert, slik at medier og andre informasjonskanaler ikke var klar over disse to store konferansene i Kirkenes/Girkonjarga.