Selv om det helt klart lå i kortene at Cecilie Hansen (Sp) ville bli valgt til ordfører, hersket det en lett nervøs stemning før avstemminga, som ga det ventede resultat. Bonde og pasvikdøl  Hansen ble valgt til ordfører med tretten stemmer mot Aps ti stemmer til Linda Beate Randal. En stemme var blank. Høyres Tove Alstadsæter fikk 25 stemmer, og hun ble dermed valgt til varaordfører (50% verv).

linda og cecilie

 

 

LYKKE TIL: Linda Beate Randal overlater her ordførerkjedet til ordfører Cecilie Hansen og ønsket henne varmt lykke til.

 

 

 

 

 

 

vraorf

 

 

GOD KLEM TIL TOVE: Ordfører Cecilie  Hansen fra Pasvik ønsker her sunnmøring og nyvalgt varaordfører Tove Alstadsæter velkommen i sitt nye verv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Beate Randal  viste i sin avskjedstale til tiden som ordfører i fire år og med hvilken respekt hun hadde forvaltet sitt verv på og ønsket ikke minst sin arvtaker, Cecilie Hansen lykke til som ordfører, både for hennes egen del, men ikke minst med tanke på Sør-Varanger kommunes  framtid. 

Nyvalgt ordfører Cecilie Hansen holdt sin første tale som ordfører uten å tale i store bokstaver eller love gull og grønne skoger. I likhet med Randal uttrykte hun respekt og ydmykhet overfor vervet som ordfører og inviterte også opinionen til samarbeid. Hun påpekte samtidig viktigheten av at ressursene i Sør-Varanger forvaltes tilgode for befolkninga over tid og at miljøtanken ikke blir borte.

cecilie hansen nyvalgt ordfører

 

 

-For meg som ordfører de neste fire åra håper jeg på mange innspill fra befolkninga og ordførerkontoret vil være åpent for alle, sluttet hun.

 

Cecilie Hansen starta sin nye hverdag som ordfører i Sør-Varanger med å dra til Nikel i forbindelse med Bellonas todagersmøte om utslippa fra gruvene i være nabobyer.

 

Først fredag vil hun kunne ta ordførerkontoret i bruk selv.

 

Men kjapt etter at prosedyrene var ferdig tirsdagskvelden, og Cecilie Hansen formelt valgt til ordfører, kunne hun lede sitt første møte i kommunestyret med rådmann Bente Larssen ved sin side.

bente larssen og cecilie hansen