Formannskapet behandlet saken i møte 21.11.07 med følgende innstilling. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Saken er satt opp til behandling i kommunestyret den 6.12.07

 

Rådmannens budsjettforslag 2008 og økonomiplan 2008-2011