Vi oppfordrer til å holde direkte kontakt med de aktuelle virksomhetene, og å følge med i nyhetsbildet i media.
Så snart situasjonen tillater det, vil drifta normaliseres.