Helsestasjonen er den første arena barn og foreldre kommer i kontakt med etter fødselen og i de første leveårene er familien stadig kontakt med helsestasjonen, for veiledning, støtte og råd.Helsestasjonen får stadig flere henvendelser fra tenåringsforeldre som savner helsestasjonen som samarbeidspartner og samtalepartner. Flere uttrykker de ønsker råd og samtaler om grensesetting, innetider, ungdomsmiljø og foreldrerollen.Vi på helsestasjonen har derfor et ønske om å få til et treffsted/temakafé, et uformelt møtested en gang per måned for foreldre, i alt fem kvelder, hvor tema som ungdomstid og utfordringer i foreldrerollen blir tatt opp. På bakgrunn av tildelte prosjektmidler, har vi på Kirkenes helsestasjon innledet et samarbeid med Kirsten Padkjaer, privatpraktiserende psykolog og familieterapaut.

Temakveldene vil bli lagt opp med en times opplegg av psykolog Kirsten Padkjaer, etterfulgt av kaffepause, og deretter mulighet for en times debatt.Kaféen vil være på tirsdager, Grenselandmuseet, og den første vil være tirsdag 20. februar fra klokken 19.00 til klokken 21.00Denne første Kafékveld vil tema være: ”Oppmuntring til foreldre med ungdom i huset.”

Kirsten vil dele tanker med dere om hva dere som voksne kan gjøre mer av og legge mer merke til for å få noe av det dere ønsker dere av ungdommen-og si litt om hva som ikke er så smart å gjøre!

De andre tema vil være:20.februar. Kafékveld: Oppmuntring til foreldre med ungdom i huset

27. mars. Kafékveld: Å si ”nei”, - verdens kjærligste svar

17. april. Kafékveld: Hvordan oppmuntre barn og unge til ansvarlighet

08. mai. Kafékveld: Barn/ungdom og særlige utfordringer

22. mai. Kafékveld: Når foreldre er bekymret for barn og ungeVi på helsestasjonen håper mange vil komme! Dette blir morsomt og inspirerende, med nye ideer og tid for ettertanke!

Ta med naboer og venner!!