Å være trainee kan forenklet sammenlignes med en akademisk lærling. Traineeordningen i kommunesektoren som Sør-Varanger kommune deltar i, utgjøres av flere kommuner, bl.a. Alta og Tromsø og KS. Mellom hver arbeidsøkt i kommunene er det felles fagsamling i Oslo for Traineene. 

Første arbeidsuken for Andreas har gått gjennom en del av introduksjonsprogrammet der målsettingen er å gjøre seg kjent med kommunen ved å besøke noen av våre institusjoner, se på utfordringer og muligheter i et kort og langt perspektiv, hilse på medarbeidere og gjøre seg kjent med ulike avdelinger på rådhuset.  Dokumentgjennomgang av bl.a. Kommuneplanen og OU-prosessen er en del av ukas innhold.  

Andreas har videre fått med seg siste kommunestyre for å se, oppleve og lære.

 

Les mer om traineeprogrammet: http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=42005