Ansvarlig for innovasjonscampen var ungt entreprenørskap og Sparebank1 Nord Norge. Elevoppgaven som skulle løse omhandlet sykkelrittet Arctic race i et folkehelseperspektiv; «Hvordan kan Arctic race of Norway være med på å bidra til at målene i folkehelseloven om å redusere sosiale ulikheter og fremme fysisk, psykisk og sosial helse,- opprettholdes.»

Elevene skulle lage forslag på aktiviteter, anordning, flagg, klær, tjeneste, tilbud til en eller flere grupper; Barn, unge, gamle, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og universell utforming. Fra en litt nølende start der definisjonen av helse først var noe vanskelig, ble det etter hvert stor aktivitet og mye engasjement for å komme i mål til jurypresentasjonene.

Det var en vanskelig oppgave for juryen å komme fram til de tre beste elevarbeidene, da mange av ideene og presentasjonene var både innovative og realistisk gjennomførbare under folkefesten arctic race, og vil kunne være med på å skape trivsel, helse og fysisk aktivitet.

De tre gruppene med best oppgaver ble premiert med tur videre til Tromsø og hovedfinalen for ungt entreprenørskap.

http://www.ue.no/Finnmark

https://www.facebook.com/arn.sor.varanger/