Målet med kampanjen er at deltakerne skal være fysisk aktive på vei til og fra arbeid. Du kan sykle, gå, bruke rulleskøyter/-ski, eller på annen måte være aktiv. Kravet er minimum 2 ganger i uken, eller 8 ganger i måneden.

For de som har svært kort vei til jobben og kanskje allerede spaserer eller sykler den distansen, er det lov til å ta en omvei, slik at en likevel får en økning i fysisk aktivitet. Bruk av el-sykkel er tillatt. Eksterne bedrifter betaler en engangssum på kr 1000,- ved ansatte mindre enn 5, og kr 2000,- dersom flere enn 5 ansatte.

Hver måned trekkes det en sykkel i premie blant deltakerne som har oppfylt kriteriene. I tillegg trekkes en ekstra sykkel under Arctic Race of Norway, der alle som har kvalifisert seg i løpet av mai-juli er med i trekningen. Registreringslistene scannes i hvert månedsskifte, og sendes til friskliv@svk.no innen den 7. i påfølgende måned.

Gi kroppen en kickstart - bli med!

Ved spørsmål kontakt Hilja Pedersen tlf. 92 20 85 71.