PIPE er et internasjonalt distriktsutviklingsprosjekt der mer enn 1000 ungdommer har deltatt de to siste årene. Ungdommene har jobbet med lokalsamfunnsutvikling og ungdomsbedrifter. I løpet av prosjektperioden er det utviklet mer enn 100 ulike ungdomsbedrifter og utviklingsprosjekter. De 58 beste av disse prosjektene ble presentert og utstilt i Ulricehamn i Sverige fra torsdag til lørdag i forrige uke. Gleden var særlig stor blant ungdommene i Kirkenes. I to år har de arbeidet med å utvikle en ny modell for ungdomstilbud i kommunen og prosessen har til tider vært vanskelig og komplisert og gleden var derfor stor da de nesten gikk helt til topps i den gjeveste konkurransekategorien. Kirkenes-ungdommene har kalt sin modell for BASEN. Ungdommene definerer Basen som et sosialt møtested for utvikling av nye ungdomsbedrifter og ungdomsprosjekter. Basen består av to hovedelementer:

• UngdomsInkubator
• UngdomsKafé

- BASEN er ikke nok en tradisjonell fritidsklubb men et totalt nytt konsept for å legge til rette for entreprenørskap, kreativitet og innovasjon blant ungdom i Sør-Varanger. Vår visjon er at BASEN skal forandre Sør-Varanger til å bli den mest innovative og nyskapende kommunen i landet, sier Kyrre Martila og Tommy Monsen fra PIPE-prosjektet i Kirkenes.

- Vi har hentet inspirasjon fra flere steder, kanskje først og fremst fra den såkalte "prosjektvugga" ved ungdomshuset TVIBIT i Tromsø, men vi har også hatt stor nytte av inkubator-programmet til SIVA (Selskapet for Industrivekst) og kontakt med internasjonal ekspertise innen kreativ stedsutvikling, forteller ungdommene.

- Vi har sett oss lei på at ungdom alltid roper på at kommunen skal lage alle mulige slags tilbud, det være seg motorcrossbane, fritidsklubb, bowlinghall, ungdomsfestival, video-base osv. Ungdom trenger ikke flere kommunale fritidstilbud men vi trenger hjelp og veiledning til å realisere våre egne prosjekter og ideer. Kommunene må bli flinkere til å hjelpe ungdom til å hjelpe seg selv, sier Monsen.

PIPE-ungdommene ønsker at følgende tjenester skal være på plass i BASEN.

• Kompetanse: Det bør arbeider profesjonelle bedrifts- og prosjektutviklere i UngdomsInkubatoren i tillegg til at eksterne eksperter hentes inn ved behov.
• Nettverk: Ungdom må få tilgang til regionale og nasjonale nettverk om ungdomsinnovasjon og nettverk av lokale gründere og lokalt næringsliv.
• Kontorfasiliteter: Unge gründere må få tilgang til kontorlokaler og kontorutstyr som internet, pc, fax, kopimaskin etc.
• Sosialt møtested & ungdomskafé: Basen må være et sosialt møtested både fordi kreativitet hos ungdom er sosialt forankret og for å sikre rekruttering til Inkubatoren.

- Ungdomskafeen er viktig. Ungdomstiden er en sosial tid og kreativitet og entreprenørskap er forankret i det sosiale, forklarer Monsen.

- BASEN skal være et koordinerende sentrum for alt ungdomsarbeidet i hele kommunen. Sør-Varanger er en utstrakt kommune og det er viktig at også småstedene i distriktene satser på ungt entreprenørskap. Kontorfasilitetene i BASEN kan ikke desentraliseres, men kunnskap og nettverk må komme hele kommunen til gode, sier Martila.

- BASEN må bli kommunens ungdomspolitiske sentrum og ha sekretariatsfunksjoner og møterom for Ungdomsrådet. BASEN er et instrument for at ungdoms skal kunne ta samfunnsansvar og lede an i utviklingen av framtidens Sør-Varanger, sier Martila.

I følge ungdommene er det helt nødvendig at BASEN lokaliseres sentralt i Kirkenes og de har selv utredet lokalisering i en av de ledige sentrumsgårdene. I det samme bygget planlegger Fretex Nord-Norge as å etablere internettkafé, Sør-Varanger kommune vurderer å leie nye kinoarealer der og private investorer vurderer å etablere bowlinghall. Ungdommene har fått utarbeidet en tredimensjonal videopresentasjon av sentrumsgården med de ulike tilbudene. Det var blant annet denne presentasjonen som sikret topp-plassering i PIPE-konkurransen.

- Dersom BASEN realiseres og det samtidig blir kino, bowling og internettkafe i samme bygg, tror vi at dette blir Norges beste gründer- og ungdomssenter, sier Martila og Monsen.

- Jeg beundrer det arbeidet PIPE-ungdommene har gjort. De har utviklet en helt unik modell for å kombinere samfunnsutvikling, bedriftsutvikling og ungdomsarbeid. Dette er kreativitet og nyskapning i praksis. Dette er kanskje en av de største konseptuelle nyvinningene innenfor ungdomsarbeid i Norge de siste 10 årene og ligger i forkant av regjeringens nye satsning på entreprenørskap i utdanningen som ble lansert på mandag, sier Torodd Eriksen, seksjonsleder for kultur i Sør-Varanger kommune.

- Dette betyr ikke at BASEN blir realisert. Det er kommunestyret som til syvende og sist avgjør dette, men på et generelt grunnlag vil jeg si at Sør-Varanger kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og at det er vanskelig å starte nye tiltak når hovedutfordringen er å redusere driftsnivået. BASEN er et dyrt prosjekt og jeg ser det som svært vanskelig at Sør-Varanger kommune skal realisere det alene, sier Eriksen.

 

Mer informasjon:

www.pipeproject.no
www.inkubator.no
www.tvibit.net

-------------------------------
Kontakt:
• Kyrre Martila PIPE, 90 03 46 34 arne.martila@c2i.net
• Tommy Monsen, 984 18 586
• Torodd Eriksen, seksjonsleder kultur Sør-Varanger kommune 915 24 542 torodd.eriksen@sor-varanger.kommune.no