Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trafikksikker kommune

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet, og 29. september 2022 ble Sør-Varanger kommunen godkjent som Trafikksikker kommune.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen færre skader, bedre omdømme og flere fornøyde innbyggere. Sør-Varanger kommune har valgt å ivareta dette ansvaret bl.a. gjennom Trafikksikker kommune.

29. september 2022 ble det avholdt et godkjenningsmøte i Sør-Varanger, der ordfører, kommunedirektør, ulike enhetsledere og hovedverneombud deltok sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune og Trygg Trafikk.

Sør-Varanger kommune oppfyller kravene til godkjenning som Trafikksikker kommune, og ble godkjent for 3 år. Godkjenningen er ingen garanti for fravær av trafikkulykker, men skal være et kvalitetsstempel som viser at kommunen arbeider målrettet og helhetlig med trafikksikkerhet.