Trafikksikkerhet er ditt ansvar også som eier/bruker av eiendom med avskjørsel til vei eller gang- og sykkelsti. Hekk og gjerde skal ikke være høyere enn 50 cm. ved avkjørselen din.

Det er viktig med god sikt! Her ser du noen alternativer: 

Busker.jpg