Tilsyn gjennomføres i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 11, 1. ledd bokstav h) og forskrift om brannforebygging § 17

Her finner du eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget

Det er ønskelig at eier eller representant for eier er tilstede under tilsynet, og sørger for at samtlige enheter, ildsteder, skorsteiner og sotluke er tilgjengelig, samt at det framskaffes eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon på fyringsanlegget.