Dette må du gjøre før vi kommer:

  • Pass på at spjeld, trekkluker, ovnsdører, sotluke m.v. er lukket til og at stålpiper er kalde. 
  • Ikke bruk ildsteder
  • Fjern pipehatter/deksler
  • Om du har feieluke på loft, må du tilrettelegge for at feieren kan feie røykløpet derfra
  • Reis veggstige. Trenger du hjelp til dette? Ta kontakt med feier. Kontaktinformasjon finnes nederst.

 

Bor du i bolig med flere boenheter?
Dersom dere bare reiser en veggstige, eller om dere har felles pipe/røykløp skal minst en beboer være tilstede når feieren kommer - og du må ha fullmakt fra de andre eierne for å representere dem.

 

Sikker adkomst er ditt ansvar – informasjon om stiger:
Adkomst til tak skal fortrinnsvis skje fra takluke eller dør. Der dette ikke er mulig, kan adkomsten skje via stige.

 

  • Stigen må være sikret mot utglidning/velting, og skal rekke minst 1 meter over gesims/takrenne. Har bygningen gesimshøyde over 5 meter, skal det være montert stigefeste.
  • Alle tak med helling skal ha takstige eller taktrinn opp til skorsteinen som er festet til taket.  
  • Har bygningene flere skorsteiner, skal det enten være stige opp til hver skorstein eller sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbru eller lignende.
  • Når høyden fra taket til toppen av skorsteinen er 1,2 meter eller mer, skal det finnes arbeidsplattform eller feieluke i skorsteinen.

 

Kontaktinformasjon:

Feier Morten Kurthi, tlf. 458 48 182