Legg merke til at årets anbefalinger mht. risikogrupper som anbefales sesongvaksinen er utvidet.
Høstens sesonginfluensavaksine beskytter mot tre ulike influensavirus hhv. Influensa 2009 A (H1N1) Svineinfluensaen, Influensa A (H3N2) og et Influensa B virus
 
 
Nye risikogrupper av året er:
·         Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
·         Voksne og barn med kronisk leversvikt
·         Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
·         Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 
Risikogruppene er ellers som tidligere:
 
·         Personer som er 65 år eller eldre
·         Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
·         Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer
·         Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
·         Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
·         Voksne og barn med kronisk nyresvikt
·         Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 
Vaksinering av risikogrupper vil bli gitt ved helsestasjon i Kirkenes og i distriktene som følger:
 
·         Kirkenes Helsestasjon: fredag 18. og 19. oktober kl. 09.00 - 14.30Pause mellom 11.00-11.30
·         Skogfoss: onsdag 27. oktober kl. 09.30 - 13.00
·         Neiden: torsdag 21. oktober kl. 09.30 - 13.00
·         Bugøynes: onsdag 13. oktober kl. 10.00 - 14.00
 
Vaksinen koster kr 100,- ønsker fortrinnsvis at vaksinen betales med kort evt. ta med mest mulig eksakt beløp
 
Merk! 
 
I tillegg anbefales det å vaksinere helsepersonell med pasientkontakt – disse vil få tilbud om vaksine gjennom sin arbeidsgiver
Personer som ikke tilhører en av risikogruppene eller får tilbudt vaksine av arbeidsgiver men ønsker å la seg vaksinere kan kontakte sin fastlege for avtale om vaksine

Se også informasjon fra kommuneoverlegen