I første møte innledet ordføreren, og hovedtema var omdømmebygging, og hvordan vi i felleskap kan selge Sør-Varanger utad. For aktører som tenker på å etablere seg her og for arbeidstakere vi har behov for å rekruttere, vil kommunen vår oppfattes som ett produkt. Det blir derfor viktig at vi alle snakker pent om hverandre utad og det vi har i Sør-Varanger. Ved å gjøre hverandre gode, blir vi bedre selv og kommunen vår oppfattes som et mere attraktivt sted.

De frammøtte ble også utfordret på å komme med 5 skriftlige innspill på tiltak som kommunen, eller aktører i fellesskap kan forbedre for at vi sammen skal nå våre felles mål på en bedre måte. Innspillene sendes rådmannen, og kommunen vil videre gi tilbakemelding på hvordan man følger opp innspillene. Ordføreren vil invitere til nytt møte i februar.

 

fra mte 141207