Hvem er denne tjenesten for?

Du som mottar tjenester fra hjemmebasert omsorg kan bruke denne tjenesten. Du kan også gi fullmakt til at dine pårørende kan få tilgang til deler av den.

Hvordan kommer man i gang med tjenesten?

Vi jobber med å ta dette i bruk for alle tjenestemottakere. Du får en melding når tjenesten er aktivert i ditt område.

Hvordan bruker man tjenesten?

Du bruker den nye tjenesten ved å logge deg inn på www.helsenorge.no.

Velg meldinger for å sende melding til hjemmebasert omsorg, eller velg timeavtaler for å se utførte og fremtidige hjemmebesøk.