Hva kan du forvente av kommunen?

 • At våre ansatte tar hensyn til deg og viser respekt og forståelse
 • At taushetsplikten overholdes
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring
 • At våre ansatte legitimerer seg
 • At vi gir de tjenestene du har vedtak på
 • At det senest fem dager etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk

Hva forventer vi av deg?

 • At det du gir beskjed dersom du ikke er hjemme
 • At ansatte blir møtt med respekt
 • At du har forståelse for at ansatte kun yter tjenester basert på vedtak og ikke noe annet
 • At du gir tillatelse til tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet hvis dette trengs
 • At det går greit å komme seg fram til boligen din
 • At det ordnes husnøkler ved behov, slik at ansatte kommer seg inn for å gi tjenester
 • At rengjøringsmateriell som trengs er tilgjengelig hvis du har vedtak om slike tjenester
 • At du selv ordner med følge til lege, tannlege og andre offentlige instanser