I henhold til Plan og bygningslovens §25 er området regulert til : Byggeområder (omsorgsboliger) Offentlige trafikkområder (Kjørevei) Friområde (Lekeplass) Fareområder (Trafo) Spesialområder (Privatparkering) Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på godkjenningen til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Klager sendes Sør-Varanger ved Plan- og utviklingsavdeling, Boks 406, 9915 Kirkenes, til forberedende behandling. Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §32 og §42.

Kart - reguleringsplan Riiser Larsens gate

Planbeskrivelse Riiser Larsens gate

Planbestemmelser Riiser Larsens gate

Plan- og utviklingssjefen