Ihht Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til: Parkering.

I forbindelse med dette inviterer vi til folkemøte om mulig omregulering av Hinkefjæra småbåthavn - onsdag 04.12.2013 kl 17:00.

Sted: Rådhuset – Ellenvann.

Velkommen.

 

Se link til Varsel om oppstart av planarbeid - endring av reguleringsplan Kirkenes Havn del 2.