Vår rådmann Nina B. Øvergaard har sammen med professor Benedikte Moltumyr Høgberg, tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, seniorrådgiver ved DSB Gunnbjørg Kindem og plandirektør Per Elvestad hos fylkesmannen i Troms og Finnmark, deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg for å vurdere gjeldende lovgivning i beredskapssammenheng.

Fredag 14. juni ble utvalgets utredning overlevert til samfunnssikkerhetsministeren, og du kan lese mer om utredningen på Regjeringens nettsider