Klikk på artikkelen Lokalhistorie for å lese mer. Bruksanvisninga for det nye leseapparatet finner du på Mikrofilm.

Lykke til!