Tilskuddet skal dekke utgifter til ledsager og må dokumenteres etter avviklet ferie. Til søknad skal det benyttes elektronisk skjema som finnes på kommunens søknadssenter Ledsagertilskudd til feriereise for utviklingshemmede (sor-varanger.kommune.no). Søknaden skal vedlegges legeerklæring som viser at søker har utviklingshemming, og ikke kan reise alene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til servicekontoret, tlf. 78977600 eller postmottak@svk.no. Søknadsfrist 15.04.2024.