Tilskuddet skal dekke utgifter til ledsager og må dokumenteres etter avviklet ferie. Det presiseres at ledsagertilskuddet skal utbetales til den utviklingshemmede som dekning av utgifter han eller hun har hatt til ledsagerutgifter, og at utbetalingen først skjer etter innsendelse av kvitteringer.

Søknaden skal inneholde opplysninger om reisemål, navn på ledsager og budsjett for reisen. Det må vedlegges en legeerklæring som viser at søkeren ikke kan reise alene. Bankkontonummer må oppgis.

Søknaden utformes som et brev og sendes til:

Sør-Varanger kommune, servicekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes eller til postmottak@svk.no

Eventuelle spørsmål, eller andre henvendelser kan rettes til Servicekontoret, tlf. 78977600.

Søknadsfrist 15.04.2019.