2004 var ikke et spesielt godt år for biblioteket, men 2005 ser ut til å bli det beste året på lenge. Det er vanskelig å si om det er noe spesielt som har skjedd, men det er grunn til å tro at oppmerksomhet rundt biblioteket i lokale media fører til større bruk av bibliotektjenester.

Når det gjelder utlånet for barn har helt sikkert lesestimuleringsarbeidet hatt mye å si, mange klasser kommer nå innom biblioteket med jevne mellomrom for å låne bøker.

Noen fakta om utlånet 1. halvår 2005:

Utlånstype Utlån 2005 Utvikl. 2004-5
Bøker for barn

7892

+25,3%

Bøker for voksne

16285

+6,6%

Andre medier for barn

3268

+10%

Andre medier for voksne

7167

+19,9%

Totalt utlån for barn

11160

+20,4%

Totalt utlån for voksne

23452

+10,4%

Totalt utlån

34612

+13,4%