Kommunestyret har i møte den 10.09.08 enstemmig vedtatt prioriteringer 2009 for spillemiddelsøknader gjennom behandling av Kommunedelplan for idrett og fysisks aktivitet - rullering.

Dette er et viktig dokument for idrettslagene og aktuelle foreninger som skal søke om spillemidler for 2009 til ordinære anlegg eller nærmiljøanlegg.

Saksfremlegget m/ vedtak finner du her:

kommunedelplan+for+idrett+og+fysisk+aktivitet+2009+-+kommunestyret+100908.htm