Historiens første Kirkeneskonferanse gikk av stabelen i slutten av januar 2008.
Det viste seg at behovet for en bred nordområdekonferanse så avgjort er tilstede, da konferansen ble fulltegnet med over 200 deltakere før påmeldingsfristen gikk ut.

Nå er programmet klart for Kirkeneskonferansen 2009, som finner sted den 28. og 29. januar.
Tema for denne konferansen er petroleumsutvikling, logistikk og grenseoverskridende
arbeidskraft. En har også denne gang i stor grad klart å plukke foredragsholdere fra øverste
hylle. Kulturminister Trond Giske vil stå for åpningen av konferansen og fiskeriminister
Helga Pedersen, som også er leder for Arbeiderpartiets programkomite, vil svare på
spørsmålet om nordområdesatsingen er en god valgkampsak for Arbeiderpartiet. Fra
Utenriksdepartementet stiller statssekretær Elisabeth Walaas som vil komme med sine
nordområdebetraktninger.

Det vil føre for langt å komme inn på alle foredragene som vil bli holdt under konferansen,
men nevnes må sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen fra First Securities som vil ta for seg
nordområdene i et makroøkonomisk perspektiv. Nevnes må også konsernsjef Simen Lieungh
fra Aker Solutions ASA som vil fortelle om hvorfor selskapet har kastet sine øyne på
nordområdene. Marius Storli fra Grieg Logistics vil snakke om logistikkutfordringer i
Barentshavet og arbeidslivsdirektør Vladimir Kolesnikov vil fortelle om hvor mobil
arbeidskraften i Murmansk er. Programmet er fullt av høydepunkter.

se programmet.

Bak Kirkeneskonferansen står Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Kirkenes
Næringshage. Utenriksdepartementet er en av konferansens viktige støttespillere. Endelig må
det nevnes at konferansen en del av Barents Spektakel.

Meld deg på.

For flere opplysninger ta kontakt med:

Kirkeneskonferansen
eller direkte med personenen bak klonferansen:

Kommunalsjef Marit Hiim Haugseth , Sør-Varanger kommune, telf. 93 00 84 82
Rådgiver Harald Sørensen, Barentssekretariatet, telf. 91 81 49 58
Daglig leder Arve Tannvik, Kirkenes Næringshage, telf. 97 74 53 34

Ytterligere info kan en også finne på konferansens hjemmesider.