Høsten 2020 ble det utarbeidet et felles reglement for elevenes bruk av IKT i skolesamenheng.
Reglementet tar for seg elevenes rettigheter og plikter knyttet til bruk av PC og systemer som gjøres tilgjengelig gjennom skolen.
Det nevnes også hvilke systemer som er tilgjengelige for foreldre.

Regelverket finner du her.