Programmer og tjenester

Sør-Varangerskolen satser på bruk av digitale hjelpemidler i skolehverdagen for å øke elevenes læring samt lette den skolefaglige samhandlingen mellom elevene og mellom elev og lærer.
Alle elever i Sør-Varangerskolen har egen konto i office-365 og tilgang til Lingdys Skole/Pluss.

 

IST for foreldre

Sør-Varangerskolen benytter IST som skoleadministrativt system. For forelder betyr dette at du kan logge inn med id-porten for å få tilgang til alt skolerelatert angående ditt barn.
Du kan svare på inntaksbrev, søke om SFO plass, registrere fravær og kontrollere registrert fravær. På sikt vil flere funksjoner bli tilgjengelige.
IST-Home appen er tilgjengelig for foreldre med barn i SFO.

Påloggingsside for IST for foreldre
 

Regelverk for bruk av IKT i Sør-Varangerskolen

Høsten 2020 ble det utarbeidet et regelverk gjeldende for alle skolene i Sør-Varanger.
Dette ble utarbeidet for å sikre at alle elevene i Sør-Varangerskolen skulle møtes med samme rettigheter og plikter i arbeid med elevPC og annet teknologisk utstyr.IKT-Regelverk for Sør-Varangerskolen

Office-365 og MS Teams

Sør-Varangerskolen har en felles platform for samhandling, MS Teams.
Dette programmet er en del av Office-365 som også inkluderer tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy.
Denne programvaren sikrer våre elever tilgang til programmene de benytter på skolen uansett hvor de måtte befinne seg, når de ønsker å ta programmene i bruk og hvilket digitalt utstyr de måtte bruke.
Hver enkelt elev opptrer i løsningen med eget navn og kan ikke delta som anonym. Dette er med på å forebygge mobbing og ansvarliggjøre elever for sin digitale fremtreden.
Alle elever får tilgang til 1Tb skylagring i OneDrive gjennom sin Office-365 konto. I praksis vil dette si at de har uendelig plass til skolearbeid.
Kontoen er aktiv så lenge brukeren er registrert som elev ved en av skolene og fram til siste skoledag i 10.årstrinn. Personlige filer som er lagret i løsningen kan hentes ut så lenge kontoen er aktiv.
MS Teams muliggjør komunikasjon mellom elever, lærere og annet pedagogisk personale i form av chat-meldinger, lydanrop og videoanrop både 1-1 og i grupper.
Elevene kan kontakte hverandre på tvers av skoler innad i Sør-Varangerskolen. Dette åpner for samhandling mellom skolene.

Logg på office-365

Plagieringskontroll

Gjennom inleveringer i teams har lærerne mulighet til å bestille en plagieringskontroll av innlevert fil.
Tjenesten Sør-Varangerskolen benytter er levert av svenske Urkund/Haldor. Denne kontrollen er en automatisk prosess hvor tjenesten samenligner innlevert fil mot internett og andre elevers arbeid innenfor vår kommune og returnerer en rapport med eventuelle likheter til nettsteder og i hvor stor grad det er hentet tekst direkte fra nettstedet. På bakgrunn av rapporten kan læreren beslutte om oppgaven er hentet direkte fra nett, omskrevet av innhold fra nett eller tilfeldigvis lik innhold fra nett. 
Læreren kan også tilpasse tilbakemelding og legge grunnlag for den videre opplæringen gjennom informasjonen i rapporten.

Urkunds side om eget system (Engelsk)
 

Textpilot/Lingdys

Sør-Varangerskolen innførte i 2021 Textpilot som hjelpemiddel for alle elever.
Høsten 2022 ble Textpilot erstattet med Lingdys fra samme leverandør.  
Programmet gir rettskrivningsstøtte, mulighet for opplesning av kopierbar tekst fra alle digitale kilder, mulighet for lagring av kopierbar tekst som lydfil.
I tillegg vil elever med økt behov for støtte tilegnes en kraftigere versjon av programmet med blandt annet økt skrivestøtte og ordbok med definisjoner av ord.
Bruk av dette programet er et av tiltakene for å gjøre Sør-Varangerskolen dysleksivennlig.
Hjemmeside Lingdys

Feide-pålogging

Mange av de digitale ressursene elevene benytter i undervisningen pålogges med feide-brukernavn og passord.
Dette forenkler pålogging for elevene gjennom et brukernavn/passord som er felles for alle ressurser samtidig som det hjelper Sør-Varanger kommune å ivareta våre elevers personvern.
Alle leverandører av digitale tjenester og ressurser som elevene gis tilgang til via feidepålogging har signert databehandleravtale med Sør-Varanger kommune.

Valgfaget programmering

Sør-Varangerskolen tilbyr, avhengig av søkere, valgfaget programmering for ungdomsskolen. 
Læreplan i valgfaget programmering

FLL - First Lego League

Skolene vil for skoleåret 22/23 ikke delta i FLL.
 

"Hver høst kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdraget finnes ingen fasitsvar. I FIRST® LEGO® League løser barn og ungdom utfordringer ingen voksne vet svaret på!" -Hjernekraft.org

Årlig lokal konkuranse med elever fra grunnskolen, mulighet for regional, nasjonal og internasjonal deltakelse for vinnerne.
Inndelt i aldersgrupper 6-9 år og 10-16.
Mer informasjon 

Facebookside for den lokale konkuransen

Datamaskiner til alle

I Sør-Varangerskolen benytter vi to ulike PC modeller:
HP Elitebook for elever 4-10.trinn
Surface Go2 for 1-3.trinn

Pr. August 2022 har:
alle elever egen elevPC på utlån fra kommunen.
 

Planverk for IKT i skolen

Handlingsplaner for digitalisering og bruk av IKT i skolen vil bli utarbeidet  på bakgrunn av strategisk plan for oppvekst.
Arbeidet med dette er forventet oppstartet høsthalvåret 2022.