Hukommelsesteamet (tidligere demensteam) har vært etablert siden 2011. I løpet av disse årene har de etablert et tett samarbeid med alderspsykiatrisk seksjon ved Universitetssykehus Nord- Norge. Der blant annet alderspsykiatrisk døgnavdeling og poliklinikk er organisert. Alderspsykiatrisk seksjon arbeider ut mot alle kommuner i Troms og Finnmark. I tillegg ambulerer alderspsykiatrisk poliklinikk ut til kommunene i Troms og Finnmark to ganger i året. Da kommer de også til vår kommune, og ambuleringen er i tett samarbeid med hukommelsesteamet hos oss.

De inviterte hukommelsesteamet fra Sør-Varanger inn på Fagnettverket, da de har meget god erfaring med samarbeid med hukommelsesteamet og det arbeidet som gjøres i vår kommune. De ønsket at hukommelsesteamet skulle ha et innlegg på Fagnettverket, slik at de fikk spredt denne måten å jobbe på til andre kommuner. De roser også den måten Sør-Varanger kommune er organisert med hukommelsesteam tilknyttet dagaktivitetstilbud demenssyke, der leder av dagaktivitetstilbudet også er leder av hukommelsesteamet.

Av alle kommuner i Troms og Finnmark- var det en ære at akkurat vår kommune var ønsket og fikk ha et innlegg på Fagnettverket.

Vil du vite mer om hukommelsesteamet, se vår internettside:

Hukommelsesteam - Sør-Varanger kommune (svk.no)

 

På bildet: representanter som reiste til Tromsø fra hukommelsesteam- Lill-Marit Johansen, Beryl Borthen