Demens er en sykdom som rammer hjernen, og ved enkle tilrettelegginger kan vi gjøre det lettere for dem som rammes til å utføre vanlige hverdagsaktiviteter.

Vi oppfordrer offentlig og privat næringsliv i Sør-Varanger, til å bli med i dette arbeidet! Delta på en times opplæring slik at din bedrift kan bli demensvennlig også. Det forutsettes at halvparten av bedriften har hatt opplæring før de kan kalles demensvennlig.

OBS! Kursdato er flyttet.
Kursdato: 31. januar. Sted: 3.etasje på biblioteket, velg mellom tidspunkt 08-09, eller 13-14.


Meld din bedrift på dersom dere er interessert i å være med på laget!


Epost: lja@svk.no