Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Tjenesten kan for eksempel omfatte:

 • Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling
 • Administrering av medisiner
 • Observasjon av sykdomsutvikling og pleie ved sykdom
 • Pleie og omsorg til alvorlig syke og døende
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Oppfølging av ernæring og kosthold
 • Råd, veiledning og støttesamtaler
 • Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter
 • Hjelpemiddeltilpasning i samråd med ergoterapeut/fysioterapeut
 • Blodprøvetaking for brukere som har vanskeligheter med å oppsøke legekontor
 • Sårbehandling for brukere som har vanskeligheter med å oppsøke legekontor

Kriterier/vilkår

 • Sykdom, skade eller funksjonshemming som gjør at en ikke kan klare seg uten hjelp fra helsepersonell hjemme.
 • Andre hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig/ forsvarlig
 • Hvis behovet for hjelp er over 12 timer hjemmesykepleie per døgn skal innleggelse i institusjon vurderes
 • Klarer ikke å komme seg til legesenter eller sykehus ved egen hjelp for å få hjelp til for eksempel blodprøvetaking, injeksjoner, sårstell ol.
 • Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Tjenesten samarbeider med ulike yrkesgrupper, slik at vi kan gi en best mulig tjeneste. For eksempel fastlege, fysioterapeut, tannlege etc.