Kurset holdes på helsesenteret og temaene er delt opp slik:

Før fødselen:

 1. kveld Den normale fødselsprosessen  v/ jordmor

     Gjennomgang av fødsel og hva en normalt kan forvente skal skje. 

2. kveld Hvordan legge til rette for en best mulig fødsel?  v/ fysioterapeut og jordmor

    Stillinger i ulike deler av forløpet – hva en selv kan gjøre for å lette fødselsarbeidet.  Fødselsfilm  

3. kveld Amming v/ helsesøster

    Hvorfor og hvordan amme ditt barn.

4. kveld Hjemme med et nyfødt barn v/ jordmor

    Keisersnitt, vakuum med mer. Oppsummering.

Etter fødselen:

   En kveld - Barseltreff v/ jordmor

   Hvordan gikk det med fødselen? Tiden hjemme med en nyfødt.  

Kurset går over fire tirsdagskvelder og koster 250.- kr. Første kurskveld er:

tirsdag 4.mai 2010 kl. 18.00 på helsesentret i 3.etg

Påmelding:
Telefon:
Helsestasjonen tlf. 78 97 76 70 eller Kommunejordmor tlf. 78 97 76 69

E-post til: vesa@svk.no

VELKOMMEN!