Det er mange ulike aktører som etterspør informasjon, og vi ser at det som er tilgjengelig blant annet  på aktivitetskalenderen, www.svk.no,  er mangelfull. Aktørene etterspør en fullstendig oversikt over hva som skjer i kommunen gjennom jubileumsåret 2008.... Vi vil ha innspill fra alle som kan bidra til helårsoversikt for alt spennende og interessant som skjer i det grensesprengende Sør-Varanger. Alle inviteres til å sende sine innspill til både postmottak@svk.no og info@kirkenesinfo.no.