Virksomhetsleder Ivar Kaski forteller at enveiskjøringa øverst i Parkveien foreløpig gjelder til august neste år, da utendørsarbeidet på nyskolen er ferdig, og ber nå alle bilister og andre kjørende respektere enveiskjøringa.

- Vi gjør dette av hensyn til elevene på skolen, og fordi det er en busstopp på skolesida av veien der mange elever hver dag blir satt av og hentet.

Kjøring fra kryssetKr.Nygårdsgate/ Kirkegårdsveien og ned Parkveien er tillatt, det er kun veistubben fra krysset mot Fearnelysgate og opp mot Kirkegårdsveien som er enveiskjørt.