Sør-Varanger Museum arrangerte 22 - 23 september 2004 første del av kurs i gammebygging, samt et seminar om samisk byggeskikk.  Duojar Jon Ole Andersen fra Karasjok var kurs instruktør. Han er en anerkjent samisk kunsthåndtverker og har bygget en rekke gammer. På kurset underviste han i hvordan man bygger gamme, materialbruk, stedsvalg, kunnskaper om innhenting og valg av emner.

 

Det finnes flere gammer rundt om i kommunen vår.
Likevel er mye av den viktige kunnskapen om denne samiske byggeskikken forsvunnet. Dette er en fin anledning til å lære mer.
Det er mange i lokalsamfunnet som innehar kunnskap om gammer.
Vi ønsker en lokal profil på dette prosjektet, og ser det som svært positivt om folk kan komme sammen og dele sin kompetanse med oss.

På gammetomta vil det være bålplass med muligheter for å få kjøpt kaffe. Kom innom for en gamme-prat!

 

Kontakt: Sør-Varanger museum, tlf 78 99 48 80

Web: http://sor-varanger.museum.no/no/