Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Varsel om oppstart av planarbeid for «Detaljregulering for Nedre Johnsenveien».

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljplan for «Detaljregulering for Nedre Johnsenveien» på Sandnes. Området er satt av til framtidig boligområde, B12 i kommunens arealplan. Følgende område skal detaljreguleres:
Eiendom gnr. 23, bnr. 90 og gnr. 23, bnr. 54, festenr. 15 og Johnsenveien fra Langfjordveien-krysset til avkjøring Johnsenveien 8, med tilhørende kommunale eiendommer 23/2 og 23/81. Dette i Sør-Varanger kommune.

MELDING OM VEDTAK: ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET

Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 26.09.17, sak 046/17;

 

Endring av detaljregulering for Rambergneset, planID 2030-2013014.

 

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

2013014_PL_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11

Detaljregulering for Selskapsveien 1

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 23.08.17, sak 072/17 har vedtatt følgende reguleringsplan: ”Detaljregulering for Selskapsveien 1", planID 20302015003

Åpent møte og åpen kontordag 16. august

I forbindelse med høringen av planprogrammet for regulering av areal til havn og veg til havn i Høybukta vest inviterer Statens vegvesen, Sør-Varanger kommune og Kystverket til et åpent møte den 16. august.

Møtet vil vare fra kl. 1800 til kl. 2000 og holdes på møterom Barents Sjø, Thon Hotell Kirkenes.

Formålet med møtet er å orientere om planprogrammet som ligger på høring, samt å få innspill fra berørte parter eller andre interesserte. Det blir servert kaffe og te under møtet.

Vi vil også avholde åpen kontordag fra kl. 0900 til kl. 1500 på Statens vegvesens prosjektkontor. Det ligger i 2. etasje i E.K. Andersons vei 10 på Hesseng.

Til slutt minner vi om at høringsfristen for planprogrammet er 25. august.

Varsel om oppstart: Detaljregulering av Domuskvartalet

domus bilde av kart.PNG

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av ‘detaljplan for Domuskvartalet’. Planområdet er i dag reguleringsplan for ‘Kvartalet: Torget, Wiullsgate, Kongens gate og Kielland Torkildsensgate’ i Kirkenes, som også kalles ‘Domuskvartalet’. Område er i dag satt av til Forretning, Kontor, boligbebyggelse og allmennyttige formål i eksisterende reguleringsplan med planID 2005104 med ikrafttredelse 23.06.20005.