Avstandsadresser:

Nummertildeling skjer etter ’’avstandsprinsippet’’ med adressenummer i forhold til avstand fra der veien begynner angitt i nærmeste ti-meter. Avstand på 430 meter gir adressenummer 43.

Veiens venstreside får oddetall, høyreside partall

Vi kommer senere til å adressere hytter som ikke er knyttet til vei, såkalt områdeadressering.

Vi oppfordrer alle som mottar adresseendring å lese medfølgende informasjonsskriv nøye.

Klageadgang

Tildelt adresse kan påklages. Klageadgangen er begrenset til hvilken vei bolig eller eiendom får adresse til, eller feil/ulogisk adressenummer.

Veinavnet kan ikke påklages.

Eventuell klage på tildelt adresse (klagefrist 3 uker) sendes skriftlig til

Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller postmottak@svk.no

Nedenfor er en oversikt over alle nye, godkjente adresser i kommunen og adressekart som gir en oversikt over nye veinavn.

- Adresser - Brattli- Stenbakk.

- Adresser - Hesseng - Grense Jakobselv

- Adresser - Håbeth - Stenbakk

- Adresser - Neiden

- Adresser - Neiden - Bygøynes

- Adresser - Nordvestbukta - Nyrud

- Adresser - Stenbakk - Norvestbukta

-Veinavn - kommunalvei

- Veinavn - riks- fylkesvei.