Sør-Varanger kommune ferdigstilte i 2017 kartlegging og verdifastsetting av friluftsområder i kommunen. Dette har vært et samarbeid mellom kommunen, fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Finnmark friluftsråd og frivillige lag og foreninger.

Kartleggingen er et viktig kunnskapsverktøy til bruk i arealplanlegging og forvaltning av friluftsområder - blant annet skal den benyttes i arbeidet med ny scooterløypeforskrift.

Miljødirektoratet har en kartbase, der du kan finne områdene som har fått verdifastsettelse. Klikk på kartet nedenfor for å komme til basen:

Naturbasekart_600x377.jpg

I kartløsningen:

1. Velg fylke og kommune

2. Øverst til venstre, Vis kartlagsliste

3. Velg kartlaget Friluftsliv

4. Hold peker over det området du vil vite mer om, høyreklikk og "Finn data i kartet".

5. Til venstre får du nå opp en lenke. Klikk på denne for navn på området, og klikk enda en gang for å få fram beskrivelse

 

Har du innspill? Vi tar imot fram til 3. januar 2019 - send hit