I 2012 har Sør –Varanger bibliotek mottatt støtte fra Den Kulturelle Spaserstokk til de eldre i kommunen. Målet er å tilby profesjonelle forfattere/ foredragsholdere på arrangement, som når flere i målgruppen. Eldrerådet  i kommunen og Pensjonistklubber har vært aktive og engasjerte i saken. Det har vært flere planleggingsmøter og virksomhetsleder fra Sør –Varanger bibliotek har deltatt på styremøter, hvor vi sammen har kommet med innspill til opplegg. Stikkord her er samarbeid ,  god dialog og ikke minst brukerinnflytelse.  Det resulterte i to større, åpne arrangement i oktober måned. Biblioteket hadde ansvaret for annonsering, markedsføring, utstillinger på tema og engasjement av foredragsholdere. Pensjonister fra Pensjonistklubber i Sør –Varanger og medlemmer fra Eldrerådet hadde ansvar for  musikk, sang, lokaliteter, servering og loddsalg.  

De eldres dag

Krigen historie i nytt lys 1

Den 1.oktober ble  den Internasjonale Eldredagen markert. Forfatter Steinar Wikan holdt ett helt nytt foredrag om ”Kirkenes før industriens inntog”.  Stemningen  var på topp og hele 130 eldre besøkte arrangementet på Samfundshuset i Kirkenes. Den 24. Oktober ble både Frigjøringen  og FN dagen markert på Samfundshuset i byen. Historiker og forfatter Arvid Petterson,  årets prisvinner av Finnmark fylkeskommunes kulturpris , foredro om ” Krigshistorie – i nytt lys?”. Finnmarkingers påkjenninger under krigen sett i lys av hvordan forståelsen har vært sentralt i vårt land ble belyst.  Snøvær og blåst forhindret ikke at hele 170 møtte opp denne dagen. Med hilsninger fra veteraner fra Nikel, musikk og servering, ble markeringen svært godt mottatt av de fremmøtte.

 

Krigen historie i nytt lys 2

Utviklingssenter for hjemmetjenester, avdeling Finnmark, har vært pådriver for prosjekttiltak tilknyttet Den Kulturelle Spaserstokk i vår kommune. Det har resultert i omtalte arrangement, samt seniorkino på Aurora kino. Ved eventuelle nye midler fra Den Kulturelle Spaserstokk neste år, er det ønskelig med videre samarbeid med pensjonistene. Vi har fått verdifull erfaring , som vi kan bygge videre på. Biblioteket går ut og møter folk på andre arenaer , samtidig som vi kan vise fram relevant litteratur fra våre samlinger og også ønske besøkende inn på biblioteket etter arrangement.

Sør-Varanger bibliotek takker alle samarbeidsparter – vel blåst!

Krigen historie i nytt lys 3