11. juni er offisiell dato for hovedmarkering av Stemmerettsjubiléet 1913-2013. Finnmark fylkesbibliotek markerer jubiléet med å lansere nettutstillinga «Sterke Finnmarkskvinner – yrkesliv og offentlighet rundt 1913». Nettadresse: http://www.fm.fylkesbibl.no/blogg/nettutstillinger/. Nettutstillinga har parallell tekst på norsk og samisk og er produsert med støtte fra Sametinget. Den bygger på ei fysisk utstilling produsert av Vadsø museum-Ruija kvenmuseum i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek i mars 2013.

 

I utstillinga portretteres 10 finnmarkskvinner som alle satte spor etter seg i sin yrkesutøvelse og samfunnsdeltakelse (jordmor, forretningskvinne, badstuvertinne, filolog, distriktslege, fotograf, baker, gårdeier, de første kvinnelige kommunestyrerepresentantene ). Organisasjonen Norske kvinners sanitetsforening, som oppstod parallelt med stemmerettsbevegelsen, vies også oppmerksomhet. Her gjorde lokallag av NKS i Finnmark en pionerinnsats for utbygging av helsestell og omsorgstjenester i første halvdel av 1900-tallet.

Den fysiske utstillinga (11 plakater, gjenstander fra sanitetskvinnenes virke i Finnmark) kan ses på biblioteket i Vadsø fram til 21. juni.

 

Utstillingsplakater med tekst på norsk eller samisk kan bestilles fra Finnmark fylkesbibliotek, enkeltvis eller som sett.

 

 

Vedlagt foto: Bilde fra Finnmark sanitetsforenings arkiv /Finmarksbibliotekets bildesamling.

 

Kontaktperson: Rønnaug Ryssdal, Finnmark fylkesbibliotek, e-post: ronnaug.ryssdal@ffk.no, telefon: 78 96 43 62 / 90 12 25 96.