Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veileder for politikere (Folkevalgtprogrammet)

Gjennom denne siden kan du lære mer om hvordan Sør-Varanger Kommune er organisert, hvordan den drives, og hvem som styrer den. Dette kan være nyttig for deg som kanskje ikke er så interessert i politikk, men som likevel vil forstå mer om lokalsamfunnet ditt.

Folkevalgtprogrammet er politikernes “introduksjonsprogram” til det å være lokalpolitiker. 

Formålet med folkevalgtprogrammet er å bidra til et lokaldemokrati med høy tillit. Programmet skal gi folkevalgte motivasjon og trygghet i rollen, slik at de kan løse samfunnsutfordringer og skape nye muligheter.

Her ligger alle relevante linker, presentasjoner og programmer som skal legge forutsetningene til rette for at folkevalgte kan fungere best mulig i sine verv. 

Presentasjoner:

Kommunedirektørens presentasjon av kommunen

Plansystemet 

 Plan- og utviklingsavdelingen 

Presentasjon Eierstyring

Reglementer og Forskrifter

Helse, Omsorg og Velferd

Oppvekst

 Enhet for Tekniske tjenester

Hvordan føre krav i Visma

ACOS Møteportalen (politikerportalen)

Videokurs politikermodul i Framsikt 

Fra KS:

KS presentasjoner med Ida Pinnerød

KS kurs for nye folkevalgte

Boka Tillit kan dere laste ned her

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar

Møtet er satt (om møtene, votering etc.)

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Ungdomsrådet (E-ung.no)

Fra Regjeringen:

Veiledere til kommuneloven - regjeringen.no

Andre nyttige linker: